ZAPROSZENIE

SZANOWNI NAUCZYCIELE HISTORII


Stowarzyszenie Im. Ks. Prof. Edwarda Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu, mają zaszczyt zaprosić uczniów z Państwa Szkoły do wzięcia udziału w XII Wielkopolskim Konkursie Historycznym, którego tematem będą:


„BOHATEROWIE WIELKOPOLSKIEJ DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI ZAKOŃCZONEJ ZWYCIĘSKIM POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM 1918 – 1919”


I. CELE KONKURSU

1.Zainteresowanie uczniów dziejami Polski.
2.Popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat dziejów Państwa Polskiego.
3.Budzenie szacunku młodych rodaków wobec dawnych patriotów.
4.Utrwalenie ważnych zdarzeń historycznych mających do dziś fundamentalne znaczenie dla naszego państwa.
5.Budowanie tożsamości narodowej poprzez pamięć o ofiarach zbrodni na Ojczyźnie i sprawiedliwe osądzenie katów.
6.Kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa.
7.Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów.
8.Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla :

 • Uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych.

III. TERMIN I MIEJSCE i FORMA KONKURSU

Termin: 20 października 2018 r. (sobota)
Rejestracja: od godz. 9.00 do godz. 9.45
Rozpoczęcie: godz.10.00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
ul. Chojnicka 57
60-480 Poznań /Kiekrz
Tel. 61 8428254

Całkowity czas trwania: około 3,5 godziny

IV. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez szkoły i/lub opiekunów szkolnych do dnia 07 października 2018r. na adres mailowy:

biuro@edwardnawrot.pl

i dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.
a) maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły - 8 (osiem) osób
b) w przypadku ogromnego zainteresowania i jednocześnie zgłoszenia bardzo dużej ilości uczestników, organizatorzy uzurpują sobie prawo kwalifikacji uczestników wg. kolejności zgłoszeń.
c) nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej.
3. Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający od 20 do 30 pytań.
4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ten sam test, w którym zawarte będą:
- odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
- odpowiedzi w formie krótkiego opisu
- odpowiedzi w formie wypełnienia luk
5. Czas trwania, pisania testu max. do 60 minut (szczegółowo ustala komisja w dniu konkursu) godzina rozpoczęcia : 10.00
6.Zwyciezca konkursu, czyli
I Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
II Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie mniejszą niż zwycięzca liczbę punktów a większą niż pozostali uczestnicy konkursu.
III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.
7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji w wyniku testu konkursowego przez minimum 2 uczniów, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej lub pisemnej.
8.Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
9.Dogrywka w formie ustnej lub pisemnej będzie przeprowadzona przed komisją konkursową zaraz po sprawdzeniu testów.
10.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
11.Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić do przewodniczącego komisji konkursowej, natychmiast po zakończeniu konkursu, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej w dniu konkursu.
13. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich punktacji.
14. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

V. ZESTAW LITERATURY


1. Joanna Wieliczka – Szarkowa „Co Polskę Stanowi – Biografie historyczne”
Wydawnictwo AA
Kraków 2017
Zakres materiału:

 • Hipolit Cegielski, str. 206 – 215
 • Ks. Piotr Wawrzyniak, str. 216 – 225
 • Roman Dmowski, str. 278 – 285

2. „Nie tylko orężem” - Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości
Dom Wydawniczy REBIS
Poznań 2013
Zakres materiału:

 • Dezydery Chłapowski, str. 119 – 126
 • Józef Dowbor Muśnicki, str. 143 – 147
 • Karol Marcinkowski, str. 188 – 200
 • Heliodor Święcicki, str. 262 – 265
 • Stanisław Taczak, str. 266 – 270

3. „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919”
Wydawnictwo eMPi2 s.c.
Poznań 2008
Zakres materiału:

 • Wybuch powstania, str. 35 – 44
 • Wielkopolska w ogniu, str. 45 – 53
 • Wojskowi i politycy, str. 54 – 63
 • Przetrwać nawałnicę, str. 64 – 76
 • Między Berlinem a Warszawą, str. 77 - 85

 

VI. UWAGI KOŃCOWE

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:

Beata Stempin                Tel:  722 303 666 w godz. 9.00-20.00
Materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.edwardnawrot.pl

Dla opiekunów grup uczniowskich z poszczególnych szkół organizator przewiduje diety.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!